Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών » Συντελεστές

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Για την δημιουργία της ιστοσελίδα εργάσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ιστοσελίδας:

  • Βασιλική Μητσικοπούλου
  • Χριστίνα Ντόκου
  • Μαρία Σηφιανού
  • Βασιλική Δενδρινού

Yλοποίηση:

  • Νίκος Ζαφείρης