Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών » Εγγραφή

ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι νέοι/ες φοιτητές/ριες εγγράφονται πριν απ’ όλους/ες στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος), γι’ αυτό επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος ή ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας ώστε να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες. Μαζί με την εγγραφή θα λάβετε τη φοιτητική σας ταυτότητα, ένα σημαντικό έγγραφο που πρέπει να φυλάξετε σε καλή κατάσταση μέχρι την ημέρα της αποφοίτησής σας. Θα χρειαστούν τα ακόλουθα έγγραφα για την εγγραφή σας:

  • Μια απλή φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας (και τις δύο όψεις).
  • Ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (ή το πρωτότυπο) του Απολυτηρίου Λυκείου ή ανάλογο πιστοποιητικό αποφοίτησης.
  • Ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εισαγωγής σας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, το οποίο διατίθεται από το Λύκειο από το οποίο αποφοιτήσατε.
  • Έξι φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Μία υπεύθυνη δήλωση του ν.105, την οποία πρέπει να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να καταθέσετε, δηλώνοντας πως δεν είστε εγγεγραμμένοι σε οποιαδήποτε άλλη τριτοβάθμια Σχολή ή Τμήμα στην Ελλάδα.