Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών » Επικοινωνία με τα Μέλη του Τμήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ του Τμήματος είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου τους, συνολική κατάσταση των οποίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε εγκαίρως τη βοήθεια και τη συμβουλή τους. Δεν έχει νόημα να περιμένετε ως το τέλος του εξαμήνου για να ενημερώσετε κάποιον/α καθηγητή/ρια ότι «δεν καταλάβατε τίποτα» σε κάποια παράδοση. Θυμηθείτε: Τα μέλη του Τμήματος είναι πάντα εκεί για εσάς, αλλά μόνο αν εσείς τους προσεγγίσετε.