Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών » Οδηγός Σπουδών

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ο οποίος ανανεώνεται κάθε χρόνο. Καλό θα ήταν να ξεφυλλίσετε προσεκτικά τον Οδηγό σας: περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, από τα τρέχοντα μαθήματα μέχρι τις μεθόδους και την υποδομή του Τμήματος, καθώς και πληθώρα πληροφοριών που υπάρχουν επίσης και στον παρόντα ιστότοπο. Έχει μεγάλη σημασία να ενημερώνεστε έγκαιρα—είτε μέσω του Οδηγού Σπουδών είτε μέσω των φυλλαδίων των Μαθημάτων Επιλογής, τα οποία εκδίδονται κάθε Μάιο—σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον ή για το επόμενο έτος, καθώς και τη διαδικασία (προ)δηλώσεων για μαθήματα κι εξετάσεις, επειδή ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ!

Μπορείτε επίσης να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για ακαδημαϊκά ή εξωσχολικά θέματα που άπτονται της Φιλοσοφικής Σχολής στο www.filosofiki.gr, τον ανεπίσημο ιστότοπο της Φιλοσοφικής.