Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών » Οι πρώτες σας εξετάσεις

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παρόλο που η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική, για να περάσετε το μάθημα οι τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές. Υποχρεούστε επίσης να προεπιλέξετε ποια μαθήματα θα παρακολουθήσετε υποβάλλοντας μια δήλωση στην αρχή κάθε εξαμήνου στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι βαθμολογίες που μπορεί να έχετε λάβει χωρίς να έχετε δηλώσει το μάθημα στην αίτησή σας προηγουμένως δεν θα θεωρούνται έγκυρες, ανεξαρτήτως βαθμού.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, οι ώρες και οι τοποθεσίες ανακοινώνονται συνήθως 1-2 εβδομάδες πριν το τέλος κάθε εξαμήνου στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων ή και έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος, γι’ αυτό να τους ελέγχετε συστηματικά. Θα πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο των εξετάσεων 15 λεπτά νωρίτερα και να έχετε μαζί σας τις δικές σας κόλλες αναφοράς, στυλό (όχι μολύβια) και διορθωτικό υγρό. Μην ξεχνάτε επίσης τη φοιτητική σας ταυτότητα, διότι θα σας ζητηθεί για επίσημη εξακρίβωση ώστε να παραδώσετε το γραπτό σας. Σημειώνεται ότι η απόπειρα αντιγραφής ή "κλοπής" πληροφοριών, ή και η ανακάλυψη από τους εξεταστές υλικού αντιγραφής (‘σκονάκια‘) είναι λόγος να αποβληθείτε από την αίθουσα, οπότε μη το ρισκάρετε! Σύμφωνα μάλιστα με απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, απαγορεύεται και η οποιαδήποτε λειτουργία κινητών τηλεφώνων την ώρα της εξέτασης, προς αποφυγή ενοχλήσεων αλλά και πιθανότητας αντιγραφής.

Οι φοιτητές/ριες με ειδικές ανάγκες που θέλουν να κανονίσουν προφορική εξέταση: θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του κάθε μαθήματος αμέσως μόλις βγει το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Οι βαθμοί συνήθως ανακοινώνονται σε ηλεκτρονικές λίστες στο http://webadm.uoa.gr 15 περίπου ημέρες μετά την εξέταση. Είναι δική σας ευθύνη η παρακολούθηση της πορείας σας, και θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση ασυμφωνίας (π.χ., μπορεί να μην υπάρχει περασμένος βαθμός για ένα μάθημα στο οποίο έχετε εξεταστεί).