Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών » Φοιτητικό πάσο, κωδικός Βιβλιοθήκης και πρόγραμμα δωρεάν σίτισης

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Με την εγγραφή σας θα πρέπει να κάνετε αίτηση και για τα ακόλουθα φοιτητικά προνόμια: α. τη φοιτητική κάρτα διαδρομών, β. το αυτοκόλλητο με τον Κωδικό της Βιβλιοθήκης και γ. την κάρτα δωρεάν σίτισής σας για το εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

Απαραίτητο συνήθως κρίνεται το φοιτητικό πάσο, το οποίο σας παρέχει 50% έκπτωση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και μειωμένα εισιτήρια ή ελεύθερη είσοδο σε πολλούς κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία και διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα. Ανανεώνεται ετησίως για κάθε χρόνο που παραμένετε εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο), και θα πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας. Να θυμάστε πως δεν είναι μεταβιβάσιμο. Η Γραμματεία του Τμήματος μοιράζει το πάσο με την εγγραφή σας μόλις σας δοθεί και σφραγιστεί η φοιτητική σας ταυτότητα (τρίπτυχο). Το κόστος απόκτησής του είναι ένα ευρώ (1€).

Θα πρέπει επίσης να πάτε άμεσα στη Βιβλιοθήκη μαζί με την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και να συμπληρώσετε (ή να κατεβάσετε από το διαδίκτυο, να συμπληρώσετε και να παραδώσετε προσωπικά) μια αίτηση που θα σας επιτρέψει την εγγραφή σας στο σύστημα δανεισμού της Βιβλιοθήκης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να επιδείξετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας. Η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα θα είναι και η κάρτα δανεισμού. Από την επόμενη μέρα της εγγραφής μέλους Βιβλιοθήκης θα μπορείτε να δανείζεστε. 

Η κάρτα σίτισής σας σάς επιτρέπει να έχετε δωρεάν γεύματα στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου (είτε εκείνο που βρίσκεται στο ισόγειο της Φιλοσοφικής Σχολής, είτε εκείνο που βρίσκεται στο κέντρο, στη Φοιτητική Λέσχη της οδού Ιπποκράτους 15). Παρακαλείστε να προμηθευτείτε (είτε μέσω των εστιατορίων του Πανεπιστημίου είτε μέσω διαδικτύου) την αίτηση κάρτας σίτισης και να την παρουσιάσετε στη Γραμματεία για επικύρωση. Έπειτα απλά πηγαίνετε το επικυρωμένο έγγραφο στο Εστιατόριο του Πανεπιστήμιου που θα είναι πιο βολικό για σας.